הלניסטית

תרשימי הורוסקופ הלניסטי.

הורוסקופ, מערבי, הלניסטי, תרשימי הורוסקופ, סמל 'אני' עם המילים הולוגרפית (דגרו). התרשים נמצא בתחילת התרשים כאשר שתי נקודות מצביעות כלפי מטה, הנקודות הראשונות מצביעות כלפי מעלה והנקודה הרביעית כלפי מטה.